Spoločnosť

Sme spoľahlivý partner na montáž malých kotolní pre obce, samosprávy a tepelné hospodárstva.

 

Ponúkame

 

Kedy a akým palivom je vykurovanie najhospodárnejšie? Otázok na efektívne vykurovanie, na kotly na pelety, brikety a štiepku je určite veľa a my Vám na ne dokážeme odborne odpovedať. Naša spoločnosť sa zaoberá energetickým poradenstvom a vďaka dlhoročným skúsenostiam vieme nájsť optimalizované riešenie nielen vo vzťahu k investícii, ale aj k ekonomickej prevádzke.

Zatepľovanie

Zatepľovanie je náročná a špecializovaná práca. Kvalita závisí od správne zvoleného zatepľovacieho systému, výberu všetkých materiálov a komponentov. Dôležité sú presné výpočty konkrétnej stavby a kvalitný projekt. Ponúkame Vám profesionálny výber správneho druhu izolačného materiálu podľa jestvujúcej konštrukcie a výpočet optimálnej hrúbky.

Biomasa

Biomasa, pelety a kotly na ich spaľovanie sú stále častejšie diskutovanou témou medzi odborníkmi aj konečnými spotrebiteľmi. Sme partnerom spoločnosti BIOMASA, združenie právnických osôb na Slovensku, www.biomasa.sk

Ponúkame realizáciu zákaziek a energetické poradenstvo s využívaním najnovších technických a technologických poznatkov získaných skúsenosťami. Všetky realizované zákazky samostatne a dôkladne vyhodnocujeme, čo napomáha skvalitňovať vykonávané práce. V prípade potreby konzultujeme konkrétnu problematiku s nezávislými odborníkmi jednotlivých profesijných oblastí. Výsledky z odborných diskusii vyžívame pri ďalšom postupe, čo dáva záruku kvality a spoľahlivosti.

Práca je založená na vlastnom know how, ktoré sme získali dlhoročnými skúsenosťami za viac ako 10 rokov práce v oblasti energetiky.

Technológie na obnoviteľné zdroje energií

Hlavnou činnosťou a zameraním posledných rokov sú obnoviteľné zdroje energií, a to kotle na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. V oblasti vykurovania rodinných domov, penziónov a firiem biomasou – drevnými peletami s výkonom do 250kW je naša spoločnosť na prvých miestach v počte nainštalovaných kotlov na Slovensku. Postupne pribúda počet inštalácií kotlov na pelety v kombinácii so solárnymi panelmi od partnerskej spoločnosti Thermosolar Žiar nad Hronom, www.thermosolar.sk.

 

Tradične riešime a realizujeme vykurovanie rodinných domov a budov obcí s výkon 5 až 250 kW. Narastá záujem firiem a správcov tepelných hospodárstiev o kotolne s vyššími výkonmi od 300 až do 20 MW.